Tamil News

Tamil News

News Tamil OnlineTamil Newsசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Facebook Password: Facebook கடவுச்சொல்லை உடனடியாக மாற்றவும்..!

Facebook Password: Facebook கடவுச்சொல்லை உடனடியாக மாற்றவும்..! ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு வைரஸ் பயன்பாடுகள் ஒரு பெரிய கவலையாகி விட்டது. அதே நேரத்தில், நீங்கள் Facebook பயனராக இருந்து

Read More
Tamil NewsTamil Technology Newsசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Free Facebook: பேஸ்புக் செயலியில் வர உள்ள புதிய அம்சம்..!

Free Facebook: பேஸ்புக் செயலியில் வர உள்ள புதிய அம்சம்..! பேஸ்புக் தனது சேவையில் ஒரு புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. Free Facebook: 90 நாட்களுக்கு மேல்

Read More
Interesting FactsNews Tamil OnlineTamil Newsஅறிவியல்இயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

Yellowstone: Yellowstone சூப்பர் எரிமலை உண்மையில் வெடிக்குமா?

Yellowstone: மஞ்சள் கல் சூப்பர் எரிமலை உண்மையில் வெடிக்குமா? மஞ்சள் கல் (Yellowstone) சூப்பர் எரிமலை கடைசியாக 70,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெடித்தது. மீண்டும் வெடிக்குமா என்ற

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Science News: அண்டார்டிகாவில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அபூர்வ விண்கற்கள்..!

Science News: அண்டார்டிகாவில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அபூர்வ விண்கற்கள்..! அண்டார்டிகாவிலிருந்து திரும்பிய சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஐந்து புதிய விண்கற்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர். பூமியில் மற்ற இடங்களில் விழுந்த விண்கற்களை

Read More
Tamil Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Medical Laboratory Technology: தூரத்தில் இருந்தே இதயத்துடிப்பை கேட்க வழி செய்யும் stethoscope..!

Medical Laboratory Technology: தூரத்தில் இருந்தே இதயத்துடிப்பை கேட்க வழி செய்யும் stethoscope..! நோயாளிகளின் இதயதுடிப்பை தூரத்தில் இருந்தபடி கேட்க வழி செய்யும் ஸ்மார்ட் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஅறிவியல்செய்திகள்

Flowers Types: பூமியில் 32,000 வருட பழமையான தாவரம் பூ பூத்த அதிசயம்.!

Flowers Types: பூமியில் 32,000 வருட பழமையான தாவரம் பூ பூத்த அதிசயம்.! தாவரங்கள் உயிரினங்களை விட வித்தியாசமானவை. ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவு தயாரிப்பதில் தொடங்கி, ஒரே

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஅறிவியல்உலகம்செய்திகள்

Emperor Penguins: விண்வெளியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பென்குயின் கூட்டம்..!

Emperor Penguins: விண்வெளியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பென்குயின் கூட்டம்..! இதுவரையில் கண்டிராத ஒரு பேரரசர் பென்குயின் கூட்டத்தை மேற்கு அண்டார்டிகாவின் செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்களில் தற்செயலாக கண்டறிந்தார். புவியியல் தகவல்

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஇந்தியாஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்