Tamil Technology News

Tamil Technology News

Tamil Technology Newsகண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Bacterial Skin Rash: நீங்கள் அரிப்பு ஏற்படுவதாக உணர்கிறீர்களா? எவ்வளவு அரிப்பு என்பதை அளவிடும் ஸ்மார்ட் சென்சார்..!

Bacterial Skin Rash: நீங்கள் அரிப்பு ஏற்படுவதாக உணர்கிறீர்களா?.. எவ்வளவு அரிப்பு என்பதை அளவிடும் ஸ்மார்ட் சென்சார்..! எவ்வளவு அரிப்பு என்பதை அளவிடும் ஸ்மார்ட் சென்சார்..! கையில்

Read More
Tamil Technology Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Pacemaker Of The Heart : ஆபத்தான அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து தப்பிக்க கரையும் வயர்லெஸ் இதயமுடுக்கி..!

Pacemaker Of The Heart: ஆபத்தான அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து தப்பிக்க கரையும் வயர்லெஸ் இதயமுடுக்கி..! அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் வயர்லெஸ், தற்காலிக இதயமுடுக்கி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர். Pacemakers :

Read More
Tamil Technology Newsஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

Turmeric Milk Benefits: மஞ்சள் காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

Turmeric Milk Benefits: மஞ்சள் காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..! காபி என்பது எல்லாருக்கும் விருப்பமான பானமாக இருப்பதோடு நிறைய ஆரோக்கிய நன்மைகளை தரும் பானமாகவும் உள்ளது.

Read More
News Tamil OnlineTamil Technology Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Empire of Roman: பைசண்டைன் பேரரசு காலத்து பொறியாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நீர்வழிகளை சேற்றில் இருந்து காப்பாற்றியுள்ளனர்..!

Empire of Roman: பைசண்டைன் பேரரசு காலத்து பொறியாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நீர்வழிகளை சேற்றில் இருந்து காப்பாற்றியுள்ளனர்..! வேலன்ஸ் நீர்வழி ஒரு காலத்தில் மிக நீளமான நீர்வழிகளில்

Read More
Interesting FactsTamil Technology Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்தொல்லியல்விசித்திரமான தகவல்கள்

Egyptian Mummies: குற்றவியல் வல்லுநர்கள் இரண்டாம் மன்னர் ராம்செஸின் தோற்றத்தை மீட்டெடுத்துள்ளனர்..!

Egyptian Mummies: குற்றவியல் வல்லுநர்கள் இரண்டாம் மன்னர் ராம்செஸின் தோற்றத்தை மீட்டெடுத்துள்ளனர்..! பண்டைய எகிப்தின் மிகப் பெரிய மன்னர்களில் ஒருவராக ராமேசஸ் II கருதப்படுகிறார். மேலும், இவர்

Read More
Interesting FactsTamil Technology Newsகண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்தொல்லியல்

The Sahara Desert: சஹாராவில் 52 அடி நீளமுள்ள பாப்பிரஸ் புத்தகம் (Book of the Dead) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது..!

The Sahara Desert: சஹாராவில் 52 அடி நீளமுள்ள பாப்பிரஸ் புத்தகம் (Book of the Dead) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது..! எகிப்தில் உள்ள தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள், 52 அடி

Read More
Tamil NewsTamil Technology Newsஅறிவியல்இயற்கையோடு வாழ்வோம்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்வெளிநாடு

Effect of Climate Change: அண்டார்டிகாவில் பத்து ஆண்டு விரிசல்களுக்கு பின் தற்போது ஒரு நகரம் அளவிலான பெரிய பனிப்பாறை உடைந்தது..!

Effect of Climate Change: அண்டார்டிகாவில் பத்து ஆண்டு விரிசல்களுக்கு பின் தற்போது ஒரு நகரம் அளவிலான பெரிய பனிப்பாறை உடைந்தது..! தற்போது அண்டார்டிகாவில் மிகப் பெரிய

Read More
News Tamil OnlineTamil Technology Newsஅறிவியல்இயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

Pills Side Effects: மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது நீங்கள் செய்யும் தவறுகள் என்ன தெரியுமா..?

Pills Side Effects: மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது நீங்கள் செய்யும் தவறுகள் என்ன தெரியுமா..? நம் நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1.5 மில்லியன் மக்கள் தவறான முறையில் மாத்திரைகளை

Read More