digital pacemaker

Tamil Technology Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Pacemaker Of The Heart : ஆபத்தான அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து தப்பிக்க கரையும் வயர்லெஸ் இதயமுடுக்கி..!

Pacemaker Of The Heart: ஆபத்தான அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து தப்பிக்க கரையும் வயர்லெஸ் இதயமுடுக்கி..! அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் வயர்லெஸ், தற்காலிக இதயமுடுக்கி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர். Pacemakers :

Read More