நம்பமுடியாத உண்மைகள்

Interesting FactsNews Tamil OnlineTamil Technology Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசுவாரஸ்யமான உண்மைகள்செய்திகள்நம்பமுடியாத உண்மைகள்

Animals Facts: 70 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குளிர் பிரதேசத்திலும் வாழ்ந்த டைனோசர்கள்..!

Animals Facts: 70 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குளிர் பிரதேசத்திலும் வாழ்ந்த டைனோசர்கள்..! 70 ஆண்டுகளாக ஆர்க்டிக்கில் டைனோசர் புதைபடிவங்களை கண்டுபிடித்து வருகின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். Dinosaurs Unknown

Read More
Interesting FactsTamil NewsThatstamil Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசுவாரஸ்யமான உண்மைகள்செய்திகள்நம்பமுடியாத உண்மைகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Science Facts: உலகின் பழமையான மர சக்கரம் 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளதா ..!

Science Facts: உலகின் பழமையான மர சக்கரம் 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளதா ..! 2002 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழமையான மர சக்கரமானது, ஸ்லோவேனியாவின்(Slovenia) தலைநகரான

Read More
Interesting FactsNews Tamil OnlineTamil Technology Newsசுவாரஸ்யமான உண்மைகள்செய்திகள்நம்பமுடியாத உண்மைகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Tell Me A Fun Fact: உங்களுக்கு தெரியுமா..! பூனைகளுக்கு மனிதர்களை விட எலும்புகள் அதிகம்

Tell Me A Fun Fact: உங்களுக்கு தெரியுமா..! பூனைகளுக்கு மனிதர்களை விட எலும்புகள் அதிகம் நம்ம வீட்டுல வளக்குற செல்லபிராணியில் ஒன்று பூனை, அந்த பூனைக்கு

Read More
Interesting FactsNews Tamil OnlineThatstamil Newsசுவாரஸ்யமான உண்மைகள்செய்திகள்நம்பமுடியாத உண்மைகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன?

Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன? பூமி திடீரென மறைந்துவிட்டால், சந்திரன் இனி பூமியின் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டிருக்காது.

Read More