Earth life science: வினோத மரபணுவைக் கொண்டுள்ள விசித்திரமான ஒற்றை செல் உயிரினம்..!

Earth life science: வினோத மரபணுவைக் கொண்டுள்ள விசித்திரமான ஒற்றை செல் உயிரினம்..!

டைனோஃப்ளேஜலேட்(dinoflagellate) எனப்படும் ஒற்றை செல் உயிரினம் பூமியில் உள்ள வினோதமான மரபணுக்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Earth life science - newstamilonline

Earth life science – டைனோஃப்ளேஜலேட்

உயிரினங்களை மூன்று முக்கிய களங்களாக வகைப்படுத்தலாம்: பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும் யூகார்யா.

இதற்கு அடுத்தவை தான் மனிதர்கள். இங்கு டி.என்.ஏ ஒரு கருவுக்குள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது, அங்கு அவை மரபணு பொருளை குரோமோசோம்கள் எனப்படும் சிறிய கட்டமைப்புகளில் தொகுக்கின்றன.

டைனோஃப்ளெகாலேட்டுகள் யூகாரியோட்டுகள், ஆனால் மனிதர்களில் காணப்படும் குரோமோசோம்களைப் போலல்லாமல், அவை எக்ஸ் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.

ஏப்ரல் 29 அன்று நேச்சர் ஜெனடிக்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்ட புதிய ஆய்வின்படி டைனோஃப்ளேஜலேட் குரோமோசோம்கள் நேராக, தடி போன்ற தண்டு வடிவ அமைப்புகளில் கூடியிருக்கின்றன.

மரபணுக்கள் இந்த தண்டுகளுடன் “தொகுதிகள்” போன்று வரிசையில் நிற்கின்றன, ஒவ்வொரு தொகுதியும் அதன் அண்டை தொகுதிக்கு எதிர் திசையில் அமைந்திருக்கும்.

ஒவ்வொரு மரபணுவிலும் உள்ள மரபணு வழிமுறைகளை செல்லினால் எந்த திசையில் “படிக்க” முடியும் என்பதை ஒரு தொகுதியின் நோக்குநிலை ஆணையிடுகிறது.

யூகாரியோட்டுகளுக்கும் பொருந்தாது

இந்த அசாதாரண, மாற்று அமைப்பு இரண்டும் குரோமோசோமின் ஒட்டுமொத்த வடிவத்தை பாதிக்கிறது மற்றும் குறிப்பிட்ட மரபணுக்களை எவ்வாறு, எப்போது அணுகலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, என்று ஆய்வு குழு முடிவு செய்தது.

டைனோஃப்ளெகாலேட்டுகள் பண்புகள் நமக்குத் தெரிந்த எல்லா யூகாரியோட்டுகளுக்கும் பொருந்தாது.

டைனோஃப்ளெகாலேட்டுகள் அவற்றின் குரோமோசோம்களை எவ்வாறு கட்டமைக்கின்றன, அவற்றின் மரபணுக்களை எவ்வாறு வடிவமைக்கின்றன, அவை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகின்றன.

மேலும் டி.என்.ஏவில் உள்ள தகவல்கள் நகலெடுக்கப்பட்டு செல்லுக்கு அனுப்பப்படும் செயல்முறை போன்றவற்றை ஆய்வு செய்த சவூதி அரேபியாவில் உள்ள கிங் அப்துல்லா அறிவியல்

மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் செயல்பாட்டு மரபியலாளர் இணை ஆசிரியர் மானுவல் அரண்டா(Manuel Aranda) தி சயின்டிஸ்-இடம் தெரிவித்தார்.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பாக டைனோஃப்ளேஜலேட் Symbiodinium microadriaticum, பவளப்பாறைகளுடன் ஒத்துழைப்புடன் வாழும் ஒரு வகை பிளாங்க்டன், மற்றும் இதன் இனங்கள் சுமார் 94 தடி வடிவ குரோமோசோம்களைக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தனர்.

ஹிஸ்டோன்கள்:

ஒவ்வொரு தடிக்குள்ளும் உள்ள மரபணுக்கள் ஒத்த செயல்பாடுகளைக் கொண்ட அல்லது பிற மரபணுக்களுக்கு அருகிலுள்ள ஒரே மூலக்கூறு பாதைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் என்று ஆராய்ச்சி குழு முடிவு செய்தது.

மேலும், அண்டை தொகுதிகளின் ஜோடிகள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புகொள்வதை குழு கண்டறிந்தது, அதே நேரத்தில் தொலைதூர தொகுதிகள் அரிதாகவே தொடர்புகொள்கின்றன.

டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனின் போது அடுத்தடுத்து உள்ள இரு தொகுதிகளும் அவற்றின் மரபணுப் பொருள்களுக்கான அணுகலை வழங்க “அவிழ்த்துவிடுகின்றன”.

அந்த ஜோடிக்கு வெளியே உள்ள தொகுதிகள் கடுமையானதாகவும் மாறாமலும் இருக்கின்றன என்பதை அராண்டாவும் அவரது குழுவும் கண்டறிந்தனர்.

இந்த கண்டுபிடிப்பு வெவ்வேறு தொகுதி ஜோடிகளுக்கு இடையில் ஒருவித தடைகள் இருப்பதையும், அந்தத் தடை “குரோமோசோமை ஒழுங்கமைப்பதில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் …

[மற்றும்] மரபணு வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கியமானதாக இருக்கலாம்” என்று ஆய்வில் ஈடுபடாத ஆராய்ச்சியாளர் Senjie Lin கூறினார்.

பொதுவாக, பிற யூகாரியோட்டுகள் ஹிஸ்டோன்களை நம்பியுள்ளன – இவை ஸ்பூல் போன்ற புரதங்கள் டி.என்.ஏ, நூல் போன்றவை. ஆனால் டைனோஃப்ளெகாலேட்டுகள் மிகக் குறைவான ஹிஸ்டோன்களை உருவாக்குகின்றன.

Also Read: Do animals laugh? விலங்குகள் சிரிக்கிறதா..?

மேலும் புதிய ஆய்வின் அடிப்படையில், அவை அவற்றின் குரோமோசோமால் கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த மர்மமான தடைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

டைனோஃப்ளேஜலேட் மரபணுக்களைப் பற்றிய பல கேள்விகளுக்கு விடை காணப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *