சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

Interesting FactsNews Tamil OnlineThatstamil Newsசுவாரஸ்யமான உண்மைகள்செய்திகள்நம்பமுடியாத உண்மைகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன?

Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன? பூமி திடீரென மறைந்துவிட்டால், சந்திரன் இனி பூமியின் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டிருக்காது.

Read More