Human Brain

அறிவியல்செய்திகள்

Human Brain: மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மூளையின் இயக்க கட்டுப்பாட்டு மையம்..!

Human Brain: மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மூளையின் இயக்க கட்டுப்பாட்டு மையம்..! நமது பரிணாம வளர்ச்சியில் மூளையின் இயக்க கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு முக்கிய

Read More