recycling

அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

How to Plastic Recycling: மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை மறுசுழற்சிக்கு வரிசைப்படுத்தும் ரோபோ..!

How to Plastic Recycling: மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை மறுசுழற்சிக்கு வரிசைப்படுத்தும் ரோபோ..! சிட்னி பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியாளர்கள் ஒரு ரோபோவை உருவாக்கி, மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை கழிவுகளிலிருந்து வரிசைப்படுத்தி, அதனை

Read More