kidney care

இயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

kidney stone: இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டால் சிறுநீரக கல் பிரச்சனை உருவாகுமாம்..!

Kidney Stone : இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டால் சிறுநீரக கல் பிரச்சனை உருவாகுமாம்..! பொதுவாக இன்றைக்கு பலரும் சிறுநீரகப்பிரச்சினையால் அவதிப்படுவதுண்டு. Kidney Stone : இதற்கு முக்கிய

Read More