birds facts

Interesting Factsஅறிவியல்செய்திகள்

Common Swift : swifts birds பறவைகள் இடம்பெயர்வின் போது ஒரு நாளைக்கு 800 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பறக்க முடியும்..!

Common Swift : swifts birds பறவைகள் இடம்பெயர்வின் போது ஒரு நாளைக்கு 800 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பறக்க முடியும்..! நீண்ட தூரம் இடம்பெயரும் ஸ்விஃப்ட்ஸ்(Swifts) மற்றும்

Read More