ஆன்மீகம்செய்திகள்

Our Lord provides food for the young ravens when they call.

Our Lord provides food for the  young ravens when they call.

Psalm 147 : 7

Our God, who knows the need of the calling crow and meets its need, will also meet the needs of his children  who cry out him day and night. Fear not. Our God will protect us, Lead us and Feed us in this hard situation. None of the evils overcome our families.

Amen

Our Lord provides food-newstamilonline

Our Lord provides food

கூப்பிடும் காக்கை குஞ்சுக்கு

 ஆகாரம் கொடுக்கும் தேவன்,

உன் கதறலுக்கு பதில்

கொடுக்காமல் இருப்பாரோ…..

 கூப்பிட்டுக்கொண்டே இரு…..

 உனக்கான பதில் வந்துகொண்டேயிருக்கிறது

அது உன் கைக்கு எட்டும் நாள் தூரத்தில் இல்லை….

Amen

Also Read: The Lord is good. He knows those who take refuge in him