இரண்டு சாதனைகளை முறியடித்த நாசாவின் Parker Solar Probe..!

Parker solar probe: இரண்டு சாதனைகளை முறியடித்த நாசாவின் பார்க்கர் சூரிய ஆய்வு..!

இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட விண்கலத்திலேயே மிக வேகமாக பயணித்து சூரியனையும் தொட்டடுள்ளது நாசாவின் பார்க்கர் விண்கலம்.

Parker solar probe - newstamilonline

2018 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப்(Parker Solar Probe), ஒரே நேரத்தில் இரண்டு சாதனைகளை படைத்துள்ளது.

ஒன்று சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமான விண்கலம், மற்றொன்று அதிக வேகத்தில் சூரியனை எட்டிய விண்கலம்.

Parker solar probe – முந்தைய சாதனை பதிவுகள்:

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அதிவேக பொருள்: 244,255 மைல் (மணிக்கு 393,044 கிமீ).
சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமான விண்கலம்: 11.6 மில்லியன் மைல்கள் (18.6 மில்லியன் கிலோமீட்டர்).

ஆனால் இப்போது இந்த சாதனை பதிவுகள் முறியடிக்கப்பட்டு விட்டன.

புதிய சாதனை பதிவுகள்:

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அதிவேக பொருள்: 330,000 மைல் (மணிக்கு 532,000 கிமீ).

சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமான விண்கலம்: 6.5 மில்லியன் மைல்கள் (10.4 மில்லியன் கிலோமீட்டர்).

ஏப்ரல் 29 அன்று, நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் சூரியனின் மேற்பரப்பில் இருந்து 10 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் சூரியனுக்கு இன்னும் மிகஅருகில் நெருங்கிய பாதையை ஏற்படுத்தியது.

அவ்வாறு சூரியனுடன் நெருங்கி செல்லும் போது, ​​அது வினாடிக்கு சுமார் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது, இதுவரை எந்தவொரு விண்கலமும் இவ்வளவு வேகத்தில் நகரவில்லை.

இந்த வேகத்தில், பூமியின் முழு சுற்றளவையும் சுமார் 4.5 நிமிடங்களில் சுற்றி வரலாம் அல்லது பூமியிலிருந்து நிலவுக்கு 40 நிமிடங்களில் பறந்து விடலாம். இது ஒளியின் வேகத்தில் 0.05 சதவீதம் ஆகும்.

ஆனால் பார்க்கர் சூரிய ஆய்வு இன்னும் முழுமை அடையவில்லை.

ஒவ்வொரு ஆய்விலும், விண்கலத்துடனான சூரியனின் நெருக்கம் அதிகமாவே இருந்தது.

அதன் அருகாமை அதிகரிக்கும் எனில் அதன் வேகமும் அதிகமாக இருக்கும்.

இந்த விண்கலத்தின் திட்டமிடப்பட்ட வேகம் வினாடிக்கு 200 கிலோமீட்டர் ஆகும்.

அந்த வேகத்தில், இது முந்தைய அதாவது 1970 களில் சூரியனைப் படித்த Helios probes என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஜோடி விண்கலம் படைத்த சாதனையை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு வேகமாககும்.

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வேறு எந்த விண்கலமும் நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப்பை விட வேகமாக பயணிக்கவில்லை.

நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் சூரியனுக்கு மிக அருகில், சூரியனில் இருந்து 7 மில்லியன் கிலோமீட்டருக்கும் குறைவாகவே உள்ளது.

இது Helios probes இருந்ததை விட 6 மடங்கு அதிகமாக சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது.

நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் சூரியனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்போது, ​​அதன் குறிக்கோள்கள் மேற்பரப்புக்கு அடியில் அமைந்துள்ளன.

Also Read: Latest Technology Inventions: நீங்கள் அரிப்பு ஏற்படுவதாக உணர்கிறீர்களா?.. எவ்வளவு அரிப்பு என்பதை அளவிடும் ஸ்மார்ட் சென்சார்..!

இப்பகுதியில் உள்ள காந்தப்புலங்களை அளவிடுவதற்கும் சூரியனுக்குள் ஆற்றல் ஓட்டத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கும் நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த அளவீடுகள் சூரியன் எவ்வாறு சூரியக் காற்றை உருவாக்கும் ஆற்றல்மிக்க துகள்களை வெடிக்கிறது என்பதையும், சூரியனின் வெளிப்புற அடுக்கு ஏன் உள் அடுக்குகளை விட வெப்பமாக இருக்கிறது என்பதையும் புரிந்துகொள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *