Thatstamil Newsஅறிவியல்செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Impacts Of Climate Change: காலநிலை மாற்றத்தால் லைகன்கள் [Lichens] பரிணாம இனத்தை இழக்கும் அபாயத்தில் உள்ளன.

Impacts Of Climate Change: காலநிலை மாற்றத்தால் லைகன்கள் [Lichens] பரிணாம இனத்தை இழக்கும் அபாயத்தில் உள்ளன.

காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான பரிணாமப் [Evolution] பந்தயத்தில் லைகன்கள் தங்கள் வேகத்தைத் தக்கவைக்க போராடவேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் என்று புதிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

Impacts Of Climate Change

Also Read: Amazing Facts About Science: உலகம் தட்டையாக [flat] இருந்தால், ஒரு கப்பல் நம் பார்வையில் இருந்து “மறைய” எவ்வளவு தொலைவில் இருக்க வேண்டும்..?

இன்றைய காலகட்டத்தில் ட்ரெபோக்ஸியா [Tropoxia] ஆல்காவைக் கொண்ட லைகன், காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படும் இனமாக உள்ளது.

What are lichens?

லைகன்கள் – ஆல்கா மற்றும் பூஞ்சைகளின் சேர்க்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு கூட்டு உயிரினம் ஆகும்.

ஆனால் லைகன்கள் நம்மில் பெரும்பாலோர் கவனம் செலுத்தாத ஒரு சாதாரண உயிரினமாக காணப்படுகிறது.

புதிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் உருவாவதற்கு லைகன்கள் முக்கியகாரணமாக அமைகின்றன.

அவை பாறையின் மேல் ஒரு மேலோட்டத்தை உருவாக்குகின்றன, இது மெதுவாக உடைந்து, புதிய உயிரினங்கள் வளரவும், வளரும் மண்ணின் கம்பளத்தை(carpet) உருவாக்கவும் உதவுகின்றன.

லைகன்கள் மண்ணரிப்பை தடுக்கவும் மேலும், உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் உள்ள விலங்குகளுக்கு உணவை அளிக்கவும் பயன்படுகிறது.

அவை நாம் சுவாசிக்கும் காற்றை நிலைநிறுத்த உதவுகின்றன. ஏனென்றால் அவை உலகம் முழுவதும், அனைத்து வகையான தட்பவெப்ப நிலைகளிலும், கார்பன் டை ஆக்சைடை சுவாசித்து, ஆக்ஸிஜனை வெளியிடுகின்றன.

லைகன்கள் இல்லாமல், பூமியில் உள்ள காலநிலை சிக்கலானதாகவும், வளமானதாகவும் உருவாகியிருக்காது என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த ஆய்வில், கடந்த காலத்தில் இந்த பாசிகள் உருவான விகிதத்தை விட நவீன காலநிலை மாற்றத்தின் கணிக்கப்பட்ட விகிதம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறியுள்ளனர்.

நெல்சனும் அவரது சகஊழியர்களும் பரிசோதித்த லிச்சென்-உருவாக்கும் பாசிகளின் குழு Trebouxia என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Impacts Of Climate Change:

இந்த பாசிகள் லைகனில் வாழும் போது, பூஞ்சை உடலின் அமைப்பை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் சிறிய பாசிகள் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவை வழங்குகின்றன.

லைகன் உலகில் மிகவும் பொதுவான பாசி கூட்டாளியாக அமைகிறது.

ஆனால் தொடர்ந்து பூமி வெப்பமடைந்தால், பல Trebouxia இனங்கள் உயிர்வாழ போராடுகின்றன.

மேலும் அனைத்து வகையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்குள் உள்ள உயிரினங்களுக்கு கீழ்நிலை தாக்கங்கள் ஏற்படும்.

நெல்சன் மற்றும் அவரது சகஊழியர்களுக்கு கேள்வி என்னவென்றால், ட்ரெபோக்ஸியா நவீன காலநிலை மாற்றத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு வேகமாக உருவாக முடியுமா என்பதுதான்.

அதைக் கண்டுபிடிக்க அவர்கள் நவீன ஆல்காக்களின் டிஎன்ஏ அடிப்படையிலான உறவுகளை ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பிட்டுப் பார்த்தார்கள்.

அதன் மூலம் அவை மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரே மாதிரியான காலநிலையில் வாழக்கூடியவை என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.

அதேசமயம் தொலைதூர தொடர்புடைய இனங்கள் அவற்றின் காலநிலை சகிப்புத்தன்மையில் மிகவும் வேறுபட்டுக் காணப்படும் எனவும் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த ஆய்வு காலநிலை மாற்றத்தை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வதற்கும், அதன் மோசமான விளைவுகளைத் தடுப்பதற்கு முறையான மாற்றத்தை நோக்கிச் செயல்படுவதற்கும் உதவிகரமாக உள்ளது.

Also Read: Stonehenge mystery: ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் ஒரு மாபெரும் நாள்காட்டியாக இருந்திருக்கலாம், இப்போது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிவோம்..!

எனவே காலநிலை மாற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு வாழ்வோம்!!… பூமியையும் அதில் வாழும் இனங்களையும் காப்போம் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வோம்!!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *