Thatstamil News

Thatstamil News

Thatstamil Newsஅறிவியல்செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Anti Aging Research: தோல் செல்களை 30 ஆண்டுகள் இளமையாக செயல்பட வைக்கும் வயதான எதிர்ப்பு நுட்பம்(Anti-aging technique)..!

Anti Aging Research: தோல் செல்களை 30 ஆண்டுகள் இளமையாக செயல்பட வைக்கும் வயதான எதிர்ப்பு நுட்பம்(Anti-aging technique)..! தோல் செல்களில் உயிரியல் கடிகாரத்தை 30 ஆண்டுகளுக்கு

Read More
Thatstamil Newsஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

How to Remember Things: மறதியை குறைக்க உதவும் வழிகள்..! இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க..!

How to Remember Things: மறதியை குறைக்க உதவும் வழிகள்..! இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க..! நம்மில் பலர் சிறு சிறு விஷயம் கூட மறந்து போகும் நிலைக்குள்

Read More
Thatstamil Newsஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

Why Heart Beat Increases: இதய துடிப்பு சில நிமிடம் நிற்பதன் காரணம் என்ன..? அறியலாம் வாருங்கள்..!

Why Heart Beat Increases: இதய துடிப்பு சில நிமிடம் நிற்பதன் காரணம் என்ன..? அறியலாம் வாருங்கள்..! நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு மிகவும் முக்கியமான ஓர் உறுப்பு

Read More