கண்டுபிடிப்பு

Science Discoveries

அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Atomic and Molecular: இதுவரை எடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட அணுக்களின் மிக தெளிவான படம் இது..!

Atomic and Molecular: இதுவரை எடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட அணுக்களின் மிக தெளிவான படம் இது..! அணுக்களின் மிக உயர்ந்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட படம் என்று 2018 ஆம்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

How to Plastic Recycling: மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை மறுசுழற்சிக்கு வரிசைப்படுத்தும் ரோபோ..!

How to Plastic Recycling: மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை மறுசுழற்சிக்கு வரிசைப்படுத்தும் ரோபோ..! சிட்னி பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியாளர்கள் ஒரு ரோபோவை உருவாக்கி, மென்மையான பிளாஸ்டிக்குகளை கழிவுகளிலிருந்து வரிசைப்படுத்தி, அதனை

Read More
கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Sea Animal: தன்பயணத்தில் பாதி உலகத்தை வலம் வந்து இடம்பெயர்வு சாதனையை படைக்கும் திமிங்கலம்..!

Sea Animal: தன்பயணத்தில் பாதி உலகத்தை வலம் வந்து இடம்பெயர்வு சாதனையை படைக்கும் திமிங்கலம்..! 2013 மே மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையில், நமீபியா(Namibia) கடற்கரையில் ஒரு

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Science News: விண்மீன் மையத்தில் நட்சத்திரங்களின் அடுக்கை மெதுவாக்கும் Dark matter..!

Science News: விண்மீன் மையத்தில் நட்சத்திரங்களின் அடுக்கை மெதுவாக்கும் Dark matter..! நமது Galaxy அதன் மையத்தில் நட்சத்திரங்களால் ஆன ஒரு பெரிய பட்டையை கொண்டுள்ளது, அதிலிருந்து

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Ancient History: பல்லியாக மாறிய பழங்காலத்துப் பறவை..!

Ancient History : பல்லியாக மாறிய பழங்காலத்துப் பறவை..! ஆராய்ச்சியாளர்களைக் குழப்பிய மற்றும் முன்னர் பறவை என தவறாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு வினோதமான, அழிந்து போன

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Full moon : சந்திரனில் காணப்படும் விசித்திரமான அமைப்பு..!

Full moon : சந்திரனில் காணப்படும் விசித்திரமான அமைப்பு..! புகழ்பெற்ற தைவானிய யூஃபாலஜிஸ்ட் (ufologist) மற்றும் மெய்நிகர் ஸ்காட் வாரிங் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் தனது சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பைப்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்விசித்திரமான தகவல்கள்

Human Eye: விரைவாக நகரும் பது நம் கண்கள் அசைக்கப்படும் என்று நினைத்தோம்..! ஆனால் அது தவறு..!

Human Eye : விரைவாக நகரும் போது நம் கண்கள் அசைக்கப்படும் என்று நினைத்தோம்..! ஆனால் அது தவறு..! ஒவ்வொரு முறையும் நம் கவனத்தை ஒரு கட்டத்தில்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்தொழில்நுட்பம்விசித்திரமான தகவல்கள்

Define Entropy: நேரத்தை சரியாக அளவிடுவது பிரபஞ்சத்தின் என்ட்ரோபியை அதிகரிக்கிறது..!

Define Entropy : நேரத்தை சரியாக அளவிடுவது பிரபஞ்சத்தின் என்ட்ரோபியை அதிகரிக்கிறது..! நேரத்தை துல்லியமாக அளவிடுவதற்கும் விலை உண்டு. ஒரு கடிகாரத்தின் அதிகபட்ச துல்லியமானது ஒவ்வொரு முறையும்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Dinosaur Facts: ஆந்தை போல செவிப்புலன் மற்றும் இரவு பார்வை கொண்டிருந்த டைனோசர்கள்..!

Dinosaur Facts: ஆந்தை போல செவிப்புலன் மற்றும் இரவு பார்வை கொண்டிருந்த டைனோசர்கள்..! 75 முதல் 81 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீண்ட கால்கள், தசை மற்றும்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

What Are Fungi?: தாவர-பூஞ்சை கூட்டணியே தாவரங்களை நிலத்தில் வாழ வழிவகுத்தது..!

What Are Fungi? : தாவர-பூஞ்சை கூட்டணியே தாவரங்களை நிலத்தில் வாழ வழிவகுத்தது..! அறிவியலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, பூஞ்சைகளுடன் கூட்டணி இருப்பதால் தான் தாவரங்கள் நிலத்தில்

Read More