அறிவியல்

Science News - Newstamil

அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Dinosaur Facts: ஆந்தை போல செவிப்புலன் மற்றும் இரவு பார்வை கொண்டிருந்த டைனோசர்கள்..!

Dinosaur Facts: ஆந்தை போல செவிப்புலன் மற்றும் இரவு பார்வை கொண்டிருந்த டைனோசர்கள்..! 75 முதல் 81 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீண்ட கால்கள், தசை மற்றும்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

What Are Fungi?: தாவர-பூஞ்சை கூட்டணியே தாவரங்களை நிலத்தில் வாழ வழிவகுத்தது..!

What Are Fungi? : தாவர-பூஞ்சை கூட்டணியே தாவரங்களை நிலத்தில் வாழ வழிவகுத்தது..! அறிவியலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, பூஞ்சைகளுடன் கூட்டணி இருப்பதால் தான் தாவரங்கள் நிலத்தில்

Read More
அறிவியல்செய்திகள்

How To Increase Height: ஒரு நபரின் உயரத்தை எது தீர்மானிக்கிறது..?

How To Increase Height : ஒரு நபரின் உயரத்தை எது தீர்மானிக்கிறது..? இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் மாறுபட்ட உயரங்களைக் கொண்டவர்கள். ஆனால் சில பெரியவர்கள் ஏன்

Read More
அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Ancient History: சுமார் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து அழிந்துபோன சிசிலியன் யானை..!

Ancient History: சுமார் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து அழிந்துபோன சிசிலியன் யானை..! சிசிலியில் இருந்து அழிந்துபோன குள்ள யானை வெறும் 350,000 ஆண்டுகளில் அதன் உயரம்

Read More
Tamil Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Sea Anemones: Clownfish உடலின் மீதான வெள்ளைக் கோடுகள் எப்படி உருவாகின்றன..?

Sea Anemones: Clownfish உடலின் மீதான வெள்ளைக் கோடுகள் எப்படி உருவாகின்றன..? சமீபத்தில், Clownfish-களின் வெள்ளை கோடுகள் எவ்வளவு விரைவாக அவற்றின் உடலில் வளர்கின்றன என்பதைப் பற்றிய

Read More
Interesting Factsஅறிவியல்செய்திகள்

Common Swift : swifts birds பறவைகள் இடம்பெயர்வின் போது ஒரு நாளைக்கு 800 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பறக்க முடியும்..!

Common Swift : swifts birds பறவைகள் இடம்பெயர்வின் போது ஒரு நாளைக்கு 800 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பறக்க முடியும்..! நீண்ட தூரம் இடம்பெயரும் ஸ்விஃப்ட்ஸ்(Swifts) மற்றும்

Read More
அறிவியல்செய்திகள்

Environmental Science: பூமியிலுள்ள 50 பில்லியன் காட்டு பறவைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அந்த நான்கு இனங்கள்..!

Environmental Science: பூமியிலுள்ள 50 பில்லியன் காட்டு பறவைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அந்த நான்கு இனங்கள்..! ஒரு புதிய உலகளாவிய மதிப்பீட்டின்படி பூமியில் சுமார் 50 பில்லியன்

Read More
அறிவியல்செய்திகள்

Interesting facts: எறும்புகள் வரிசையாக நடந்து சென்ற இடத்தை தவிர்க்கும் சிலந்திகள், ஏன்..?

Interesting facts: எறும்புகள் வரிசையாக நடந்து சென்ற இடத்தை தவிர்க்கும் சிலந்திகள், ஏன்..? வீடுகளில் வசிக்கும் சிலந்திகள் சில ஆக்கிரமிப்பு எறும்புகள் நடந்து வந்த மேற்பரப்புகளைத் தவிர்க்கின்றன.

Read More