செவ்வாயில் புதிய சாதனை நிகழ்த்திய NASA..!

பூமியை தவிர மற்றொரு கோளில் அடுத்தடுத்து பல சாதனைகளை செய்து வருகிறது NASA. செவ்வாய் கோளுக்கு தனது பயணத்தைப் பூமியிலிருந்து தொடங்கிய Perseverance எனும் ரோவர் கடந்த

Read more

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கிய ‘Whitest Ever’ Paint..!

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கிய ‘Whitest Ever’ Paint..! அமெரிக்காவின் விஞ்ஞானிகள் ஒரு வண்ணப்பூச்சை கணிசமாக உருவாக்கியுள்ளனர். பர்டூ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்கள் ‘ultra-white Paint குறித்து மேற்கொண்ட சோதனைகள்

Read more

Bad Shower Habits: Showering தினமும் செய்வது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது..!

Bad Shower Habits: Showering தினமும் செய்வது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது..! ஒவ்வொரு நாளும் Showering செய்வது உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது. Bad Shower Habits:

Read more

300 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான Godzilla சுறாவுக்கு புதுப் பெயர்..!

300 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான Godzilla சுறாவுக்கு புதுப் பெயர்..! கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டில் மே மாதம் நியூ மெக்ஸிகோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ராட்சத சுறாவுக்கு, ஆரம்பத்தில்

Read more

Dolphin is mammal or not: டால்பின் பற்றி நீங்கள் அறியாத சில தகவல்கள்..!

Dolphin is mammal or not: டால்பின் பற்றி நீங்கள் அறியாத சில தகவல்கள்..! டால்பின் என்பது நீரில் வாழும் ஒரு பாலூட்டி வகை உயிரினமாகும். Dolphin

Read more

Remedies For Water Scarcity: Beef -க்கு பதிலாக Chicken-ஐ மாற்றினால் அமெரிக்க நீர் பற்றாக்குறை குறையுமாம்..!

Remedies For Water Scarcity: Beef -க்கு பதிலாக Chicken-ஐ மாற்றினால் அமெரிக்க நீர் பற்றாக்குறை குறையுமாம்..! அமெரிக்க உணவுகளில் எளிய மாற்றங்கள் தண்ணீரை சேமிக்க உதவும்.

Read more

What are insectivorous plants? பூச்சிகளை இரையாக உட்கொள்ளும் தாவரம் பற்றி தெரியுமா..?

What are insectivorous plants? பூச்சிகளை இரையாக உட்கொள்ளும் தாவரம் பற்றி தெரியுமா..? ஈக்கள், சிலந்திகள் போன்ற பூச்சிகள் மற்றும் எறும்புகளை ஒரு தாவரம் உட்கொள்ளும் என்று

Read more

Jurassic world Dinosaurs: பழமையான எதிரெதிர் கட்டைவிரலைக் கொண்ட புதிய டைனோசர்..!

Jurassic world Dinosaurs: பழமையான எதிரெதிர் கட்டைவிரலைக் கொண்ட புதிய டைனோசர்..! ஜுராசிக் நகரிலிருந்து புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினத்தின் பகுப்பாய்வின்படி, எதிர்க்கக்கூடிய கட்டைவிரல் என்பது மற்ற

Read more

Solar System and Stars: ஒவ்வொரு ஆண்டும் பூமியில் விழும் 5,200 டன் வேற்று கிரக தூசுகள்..!

Solar System and Stars: ஒவ்வொரு ஆண்டும் பூமியில் விழும் 5,200 டன் வேற்று கிரக தூசுகள்..! ஒவ்வொரு ஆண்டும், நமது கிரகம் வால்நட்சத்திரங்கள் மற்றும் குறுங்கோள்களிலிருந்து

Read more