அறிவியல்

Science News - Newstamil

அறிவியல்செய்திகள்

Autoimmune Disease: தன்னுடல் தாக்குநோய்களை தடுக்கும் வைட்டமின் D..!

Autoimmune Disease: தன்னுடல் தாக்குநோய்களை தடுக்கும் வைட்டமின் D..! உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பாற்றல் முறையின் இயக்கத்தால், உடலினுள் இருக்கும் உயிரணுக்கள், இழையங்களுக்கு எதிராக எதிரிகள் உருவாகி,

Read More