தொழில்நுட்பம்

Technology news

செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

New invention in science: மின்சாரம் மூலம் காயத்தை குணப்படுத்தும் காயம் பூச்சு(wound dressing) கண்டுபிடிப்பு..!

New invention in science: மின்சாரம் மூலம் காயத்தை குணப்படுத்தும் காயம் பூச்சு(wound dressing) கண்டுபிடிப்பு..! நம் உடலில் ஏற்படும் காயத்தினை மின்சார புலங்கள் எளிதில் குணப்படுத்துதாக

Read More
செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

Meta Verse: உலகின் மிகப்பெரிய AI-சார்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்-உருவாக்கும் மெட்டா..!!

Meta Verse: உலகின் மிகப்பெரிய AI-சார்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்-உருவாக்கும் மெட்டா..!! Facebook-ன் உரிமையாளர், ஒருவர் பேசுவதை அறியவும், மொழிகளை மொழிபெயர்க்கவும் மற்றும் 3D உலக AI மாதிரிகளை

Read More