இயற்கையோடு வாழ்வோம்

Health News

News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்

Benefits Of Bhringraj:கரிசலாங்கண்ணிக் கீரையின்மருத்துவப் பயன்கள்..!

Benefits Of Bhringraj:கரிசலாங்கண்ணிக் கீரையின்மருத்துவப் பயன்கள்..! கரிசலாங்கண்ணிக் கீரையின் பயன்கள்: கரிசலாங்கண்ணி ஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடியாகும். இதில் இருவகை உண்டு. இதன் வேறுபாடுகளை அதன் பூக்களின்

Read More
News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்

Anti Inflammatory Diet: வியப்பூட்டும் அகத்திக் கீரையின் பயன்கள்..!

Anti Inflammatory Diet: வியப்பூட்டும் அகத்திக் கீரையின் பயன்கள்..! அகத்திக்கீரையின் பயன்கள்: அகத்தி இது ஒரு சிறுமரம் தாவரவியலில் செஸ்பேனியா (Sesbania) இனத்தைச் சேர்ந்ததாகும். இதன் தாவரவியல்

Read More
News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்மூலிகைகள்

Home Treatment For Cough: எவ்வளவு பயங்கரமான சளியையும் குணப்படுத்தும் நல்வேளை கீரை..!

Home Treatment For Cough:எவ்வளவு பயங்கரமான சளியையும் குணப்படுத்தும் நல்வேளை கீரை..! நல்வேளைக் கீரையின் மருத்துவப் பயன்கள்: நல்வேளை அல்லது தைவேளை என்றழைக்கப்படும் இந்த கீரை வெப்ப

Read More
News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்

Remedies For Gastric Problem:நோயை விரட்டும் குப்பைக்கீரை ..!

Remedies For Gastric Problem:நோயை விரட்டும் குப்பைக்கீரை ..! முளைக்கீரை வகையினை சேர்ந்தது தான் குப்பைக்கீரை, இக்கீரை வருடம் முழுவதும் வளரக்கூடிய ஒரு கீரை வகையினை சேர்ந்தது.

Read More
News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்

Home Remedies For Fever:ஒரே நாளில் காய்ச்சலை குணமாக்கும் முளைக்கீரை..!

Home Remedies For Fever:ஒரே நாளில் காய்ச்சலை குணமாக்கும் முளைக்கீரை..! கீரை என்றாலே நம் நினைவில் வருவது இந்த கீரை தான், நாம் அனைவரும் சாப்பிடும் கீரை

Read More
News Tamil OnlineToday Tamil News Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்

Mudakathan Keerai Benefits: அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் கீரை..!

Mudakathan Keerai Benefits: அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் கீரை..! முடக்கத்தான் ஒரு கொடி வகையைச் சேர்ந்த மருத்துவ மூலிகை கீரையாகும். இது வேலியோரம் படர்ந்து வளரும் ஒரு

Read More
அறிவியல்இயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்செய்திகள்

Gongura Leaves Benefits:புளிச்சக்கீரையின் மருத்துவப் பயன்கள்..!

Gongura Leaves Benefits:புளிச்சக்கீரையின் மருத்துவப் பயன்கள்..! புளிச்சக்கீரை புளிப்பு சுவை மிகுந்த கீரை வகைகளில் ஒன்று. இந்த புளிச்சக்கீரையை பயிரிடுவதற்கு நிலத்தை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை

Read More
News Tamil Onlineஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்மூலிகைகள்

Andrographis Paniculata Benefits: எவ்வித காய்ச்சலையும் குணப்படுத்துமாம் நிலவேம்பு..!

Andrographis Paniculata Benefits: எவ்வித காய்ச்சலையும் குணப்படுத்துமாம் நிலவேம்பு..! நிலவேம்பு தமிழகத்தின் சமவெளிப் பகுதிகளில் பரவலாக விளையக்கூடிய ஒரு மருத்துவக்குணம் உள்ள தாவரம் ஆகும். Andrographis Paniculata

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஅறிவியல்இயற்கையோடு வாழ்வோம்கீரைகள்

Benefits Of Anise:சோம்புக்கீரையின்மருத்துவப் பயன்கள்..!

Benefits Of Anise:சோம்புக்கீரையின்மருத்துவப் பயன்கள்: இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பயிரிடப்படும் இந்த செடி மத்திய தரைக்கடல், ஆசியா, தெற்கு ரஷ்யா மற்றும் வட அமெரிக்கா போன்ற பகுதிகளை

Read More
News Tamil OnlineTamil Newsஇயற்கையோடு வாழ்வோம்செய்திகள்

Pumpkin Leaves Benefits: பூசணி இலையின் மருத்துவப் பயன்கள்..!

Pumpkin Leaves Benefits: பூசணி இலையின் மருத்துவப் பயன்கள்..! பூசணி இது கொடி வகை மற்றும் காய் வகையினை சேர்ந்தது. இதுவரை நாம் எல்லோரும் பூசணிக்காயைத் தான்

Read More