அறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Atomic and Molecular: இதுவரை எடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட அணுக்களின் மிக தெளிவான படம் இது..!

Atomic and Molecular: இதுவரை எடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட அணுக்களின் மிக தெளிவான படம் இது..!

அணுக்களின் மிக உயர்ந்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட படம் என்று 2018 ஆம் ஆண்டில் படைத்த சாதனையை இப்படம் முறியடித்தது.

Physics amazing facts - newstamilonline

Atomic and Molecular:

நியூயார்க்கின் இத்தாக்காவில் உள்ள கார்னெல் பல்கலைக்கழகத்தில் டேவிட் முல்லரும் அவரது குழுவினரும் இந்த படத்தை ஒரு பிரசோடைமியம் ஆர்த்தோஸ்காண்டேட் படிகத்தைப்(praseodymium orthoscandate crystal) பயன்படுத்தி கைப்பற்றினர்.

அவர்கள் ptychography எனப்படும் ஒரு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினர், அதில் அவை படிகத்தின் மீது எக்ஸ்-கதிர்களைப் பிரகாசித்தன, பின்னர் சிதறிய எலக்ட்ரான்களின் கோணங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றை சிதறடித்த அணுக்களின் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.

இந்த படம் 2018 ஆம் ஆண்டில் முல்லர் மற்றும் அவரது குழுவினரால் உருவாக்கப்பட்ட அணுக்களின் பெரிதாக்கப்பட்ட படத்தின் இரு மடங்கு தீர்மானமாகும்.

இது வெவ்வேறு நுட்பங்களுடன் அந்த நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட மற்றவர்களின் தீர்மானத்தை மூன்று மடங்காகக் கொண்டிருந்தது.

2018 ஆம் ஆண்டில், முல்லரும் அவரது குழுவும் ஒரு 2 டி பொருளைப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான பொருளில் நடக்கும் எலக்ட்ரான் சிதறலின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தினர்.

மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் எங்கிருந்து சிதறின என்பதைக் கூறுவது கடினமாக இருந்தது.

“இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு கிடைத்த முக்கிய திருப்புமுனை, இந்த பல சிதறல்களைத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு வழியை நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம்,

இது 80 காலமாக இருந்த பிரச்சினை” என்று முல்லர் கூறுகிறார்.

80 ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு ஒரு பொதுவான தீர்வு கிடைக்கவில்லை, இப்போது எங்கள் குழுவினர் [எக்ஸ்-கதிர்களுடன் பணிபுரியும்] உருவாக்கிய சில புத்திசாலித்தனமான வழிமுறைகளுடன், பின்னர் எலக்ட்ரான் சிதறலுக்காக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த பல சிதறல்களைத் தடுக்க முடிந்தது.

இது அணிக்கு தடிமனான மாதிரிகளைப் பார்க்கவும் சிறந்த தீர்மானத்தை அடையவும் அனுமதித்தது. தற்போதைய படத்தில் மங்கலானது அணுக்களின் இயக்கத்திலிருந்தே வருகிறது (மேலே உள்ள படம்).

Also Read: Oxygen depletion pollution: உலகின் ஏரிகளில் ஆக்ஸிஜன் குறைந்து வருகிறது..! காரணம்..!

இந்த மாதிரியை குளிர்விப்பதன் மூலம் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாகச் செய்ய முடியும், ஏனென்றால் நீங்கள் மாதிரியை குளிர்விக்கும்போது, ​​அணுக்கள் அவ்வளவு நெளிந்தாடாது என்று முல்லர் கூறுகிறார்.